På svenska

Om Freja Foundation

Freja Foundation består av ”Frejapartners” från sex länder, EU och Storbritannien.
Jasminka Tadic Husanovic, Bosnien-Hercegovina,
Maja Staleska, Nord Makedonien,
Aslihan Tekin, Turkiet,
Dusica semencenko, Serbien,
Mirela Arqimandriti, Albanien,
gruppen sammankallas och leds av Margareta Eklund.

Freja Forum

Första Forumet genomfördes 2007 i Tuzla, Bosnien Hercegovina. Freja Forum genomförs en gång per år, andra veckan i november.
Det startades som ett projekt av Hyresgästföreningen och ideellaorganisationer på Västra Balkan och Turkiet.
Freja Forum, arbetar för demokrati och jämställdhet i syfte att stärka det civila samhället.
2017 blev Freja Forum nominerade till Nobels Fredspris.